Cesta

Úvod

O nás

Statue

Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost

Politiky v oblasti spravedlnosti, základních práv a občanství jsou založeny na hodnotách a zásadách, jako je demokracie, svoboda, tolerance a právní stát, kterých si Evropané velmi váží.

V dnešní Evropě se miliony občanů dostávají do přeshraničních situací - ať již v soukromém životě, při práci nebo při studiích nebo jako spotřebitelé.

Vytvoření generálního ředitelství pro spravedlnost odráží nové příležitosti Lisabonské smlouvy zlepšit každodenní život občanů EU.

Nabízíme praktická řešení na přeshraniční problémy, aby občané cítili, že není problém žít, cestovat a pracovat v jiném členském státě, a důvěřovali, že jejich práva jsou chráněna bez ohledu na to, kde v Evropské unii se právě nacházejí.

Organizace generálního ředitelství pro spravedlnost

http://ec.europa.eu/justice/images/about/francoise-le-bail.png

Generální ředitelství pro spravedlnost bylo vytvořeno 1. července 2010 po rozdělení někdejšího generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost do dvou samostatných generálních ředitelství.

Ve stejné době se úřadu ujala Francoise Le Bailová Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , nová generální ředitelka GŘ pro spravedlnost.

Kdo je kdo:

Generální ředitelství se skládá ze čtyř ředitelství - Občanské soudnictví, Trestní soudnictví, Základní práva a občanství v Unii a Rovnost.

Generální ředitelství pro spravedlnost

Organizační schémapdf(73 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu