Навигационна пътека

За нас

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Политиките в областта на правосъдието, основните права и гражданството се основават на най-високо ценените принципи и ценности, като демокрацията, свободата, толерантността и върховенството на закона.

В днешна Европа милиони граждани се озовават в трансгранични ситуации — в личния или професионалния си живот, по време на своето обучение или като потребители.

Европейският съюз предлага практически решения на трансгранични проблеми, за да могат гражданите да се чувстват спокойни, когато живеят, пазаруват, пътуват или работят в друга държава членка, и да са уверени, че правата им са защитени, независимо от това в коя точка на Съюза се намират.

Кой кой е:

Генералната дирекция се състои от пет дирекции — Гражданско правосъдие, Наказателно правосъдие, Основни права и гражданство на Съюза, Равенство и Потребители

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“