Навигационна пътека

  •  
  •  
Начало

За нас

Statue

генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Политиките в областта на правосъдието, основните права и гражданството почиват върху най-високо ценените принципи и ценности, сред които демокрацията, свободата, толерантността и върховенството на закона.

В днешна Европа, милиони граждани се озовават в трансгранични ситуации - в личния или професионалния си живот, в рамките на своето обучение или в качеството си на потребители.

Създаването на Генерална дирекция "Правосъдие" отразява новите възможности, произтичащи от Договора от Лисабон, за подобряване на живота на гражданите на ЕС в ежедневен план.

Ние предлагаме практически решения на трансгранични проблеми, за да бъдат гражданите в състояние да живеят, пътуват и работят в други държави-членки безпроблемно, както и да бъдат уверени в защитата на своите права, независимо от това в коя точка на Европейския съюз се намират.

  • Мисия на Генерална дирекция "Правосъдие" Избор на превод за предходната връзка 

Кой какъв е:

Генералната дирекция се състои от четири дирекции - Гражданско правосъдие, Наказателно правосъдие, Основни права и Гражданство в Съюза и равенство.

Генерална дирекция "Правосъдие"

Организационна схемаpdf(114 kB) Избор на превод за предходната връзка