Sökväg

  •  
  •  
Förstasida
Françoise Le Bail

Françoise Le Bail

Françoise Le Bail

Generaldirektör för rättsliga frågor

Françoise Le Bail inledde sin karriär hos EU-kommissionen på generaldirektoratet för yttre förbindelser.

Mellan 1985 och 1989 var hon talesperson för GD Yttre förbindelser. Åren 1989–1991 arbetade hon i skatte- och tullkommissionärens kansli, först som handläggare och sedan som biträdande kanslichef.

Hon återvände till GD Yttre förbindelser 1991 och började på generaldirektoratet för handel 1997, där hon blev chef för enheten för allmänna frågor 2000.

Mellan november 2004 och november 2005 var hon kommissionens talesperson.

Mellan december 2005 och juni 2010 var hon vice generaldirektör för GD Näringsliv.  Där ansvarade hon för politiken för små och medelstora företag, innovation och reglering. Hon var också kommissionens representant för små och medelstora företag.

Sedan den 1 juli 2010 är Françoise Le Bail generaldirektör för GD Rättsliga frågor.

Françoise Le Bail har en doktorsexamen i offentlig rätt och en examen i statsvetenskap från Institut d’Etudes Politiques i Bordeaux.

Vem gör vad?

GD Rättsliga frågor – organisationsschema: