Navigačný riadok

  •  
  •  
Úvod
Françoise Le Bail

Françoise Le Bailová

Françoise Le Bailová

Generálna riaditeľka GR pre spravodlivosť, Európska komisia

Françoise Le Bailová začala svoju kariéru v Európskej komisii v Generálnom riaditeľstve pre vonkajšie vzťahy.

Od roku 1985 do roku 1989 pracovala ako hovorkyňa GR pre vonkajšie vzťahy.   Neskôr v rokoch 1989 až 1991 pôsobila na tom istom GR ako členka a potom zástupkyňa kabinetu komisára zodpovedného za dane a clá.

V roku 1991 sa vrátila na GR pre vonkajšie vzťahy a v roku 1997 nastúpila na GR pre obchod,  kde sa v roku 2000 stala riaditeľkou zodpovednou za všeobecné záležitosti.

Od novembra 2004 do novembra 2005 bola hovorkyňou Komisie.

Od decembra 2005 do júna 2010 pôsobila ako zástupkyňa generálneho riaditeľa GR pre podnikanie a priemysel.  Na tejto pozícii bola zodpovedná za politiky v oblasti malých a stredných podnikov (MSP), inovácií a regulácie. Pôsobila aj ako delegátka Komisie pre MSP.

1. júla 2010 bola vymenovaná na post generálnej riaditeľky GR pre spravodlivosť.

Françoise Le Bailová má doktorát v odbore práva a titul v odbore politológie, ktorý získala na Inštitúte politických vied v Bordeaux.

Kto je kto

Organizačná štruktúra Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť: