Navigacijski put

  • Tiskana verzija
  • Smanji tekst
  • Uvećaj tekst
Početna stranica
Françoise Le Bail

Françoise Le Bail

Françoise Le Bail

Europska komisija, Glavna direktorica Glavne uprave za pravosuđe

Françoise Le Bail svoju je karijeru u Europskoj komisiji započela u Glavnoj upravi za vanjske poslove.

Od 1985. do 1989. bila je glasnogovornica Glavne uprave za vanjske poslove.   Od 1989. do 1991. bila je članica, a zatim zamjenica voditelja kabineta povjerenika zaduženog za porezna i carinska pitanja.

Godine 1991. vratila se u Glavnu upravu za vanjske poslove, da bi se 1997. pridružila Glavnoj upravi za trgovinu.  Godine 2000. imenovana je Direktoricom za opće poslove.

Od studenoga 2004. do studenoga 2005. bila je glasnogovornica Komisije.

Od prosinca 2005. do lipnja 2010. bila je pomoćnica Glavnog direktora Glavne uprave za poduzetništvo i industriju.  Na tom je položaju bila zadužena za politiku malih i srednjih poduzeća, politiku inovacija i regulatornu politiku. Gđa Le Bail je i posebni izaslanik za mala i srednja poduzeća.

Dužnost Glavne direktorice za pravosuđe obavlja od 1. srpnja 2010.

Françoise Le Bail ima doktorat iz javnog prava i sveučilišnu diplomu iz političkih znanosti s Instituta za politologiju u Bordeauxu.

Tko radi što?

Organigram