Sökväg

Förbindelser med tredjeländer

Pampig byggnad med pelare och en glob i förgrunden © Kheng Guan Toh, fotolia

Med tanke på att frågor som rör exempelvis dataskydd, åtal av brottslingar eller kampen mot narkotikahandel är gränsöverskridande, är ett internationellt samarbete nödvändigt för att kunna tillhandahålla effektiva lösningar. I en globaliserad värld där människor, varor, information och kapital rör sig fritt över gränserna, får ett rättsligt samarbete som sträcker sig längre än till EU-nivå ännu större betydelse.

Enligt fördraget om Europeiska unionen ska EU upprätthålla och främja sina värderingar och bidra till skyddet av mänskliga rättigheter i förbindelserna med omvärlden.

Syftet med externa åtgärder på det rättsliga området är dubbelt:

  • De både bidrar till skyddet av grundläggande rättigheter och värderingar i EU och stöder främjandet av dessa i resten av världen. De politiska målen med EU:s externa förbindelser på detta område omfattar att främja mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och rättssäkerhet.
  • De nära ekonomiska förbindelserna i en globaliserad värld måste åtföljas av ett rättsligt samarbete och ett samarbete på området för grundläggande rättigheter. För länder som ansöker om EU-medlemskap är en anpassning till regelverket när det gäller rättsväsende, rättsligt samarbete och grundläggande rättigheter liksom kapacitet att implementera regelverket en förutsättning för medlemskap.

Det rättsliga samarbetet genomförs i nära samarbete med internationella organisationer liksom inom ramen för strategiska partnerskap och partnerskaps- och samarbetsavtal. Det ingår också i EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik.

Samarbetets olika former återspeglas i de olika rättsliga instrument som används för att genomföra det: de omfattar avtal, förklaringar, handlingsplaner, expert- och ministermöten, övervakning och utvärdering liksom stödprogram.

Rättsliga frågor på Twitter