Navigacijska pot

Odnosi s tretjimi državami

Veličastna stavba s stebri in globusom v ospredju © Kheng Guan Toh, fotolia

Glede na čezmejno naravo vprašanj, kot so varstvo podatkov, sodni pregon storilcev kaznivih dejanj ali boj proti trgovini s prepovedanimi drogami, je mednarodno sodelovanje ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitih odzivov. V globaliziranem svetu, kjer se ljudje, blago, informacije in kapital prosto gibljejo prek meja, pridobiva sodelovanje v pravosodju zunaj ravni EU še večji pomen.

Pogodba o Evropski uniji zavezuje EU, da ohranja in krepi svoje vrednote in prispeva k varovanju človekovih pravic v odnosu do širšega sveta.

Cilj zunanjega delovanja na področju pravosodja je dvojen:

  • ob tem, ko prispeva k varovanju temeljnih pravic in vrednot v EU, tudi podpira njihovo spodbujanje v preostalem delu sveta. Politični cilji zunanjih odnosov EU na tem področju vključujejo spodbujanje človekovih pravic, dobrega upravljanja in pravne države.
  • Tesne gospodarske vezi v globaliziranem svetu mora spremljati pravosodno sodelovanje in sodelovanje na področju temeljnih pravic. Za države, ki zaprosijo za pridružitev k EU, so predpogoj za članstvo: prilagoditev pravnemu redu na področju sodstva, pravosodnega sodelovanja in temeljnih pravic ter zadostne zmogljivosti za izvajanje pravnega reda EU.

Pravosodno sodelovanje se v praksi izvaja s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi organizacijami ter v okviru strateških partnerstev in sporazumov o partnerstvu in sodelovanju. Vključeno je tudi v širitveno in sosedsko politiko EU.

Raznolikost možnih oblik sodelovanja se odraža v različnih pravnih instrumentih, ki se uporabljajo za njegovo izvajanje in vključujejo sporazume, deklaracije, akcijske načrte, srečanja strokovnjakov in ministrska zasedanja, nadzor in presojo ter programe pomoči.

Pravosodne teme na Twitterju