Navigačný riadok

Úvod

Vzťahy s tretími krajinami RSS

Vysoká budova s piliermi a zemeguľou v popredí © Kheng Guan Toh, fotolia

Vzhľadom na cezhraničnú povahu problematík, ako sú ochrana údajov, stíhanie zločincov alebo boj proti obchodovaniu s drogami je pri zabezpečovaní účinných reakcií nevyhnutná medzinárodná spolupráca. V globalizovanom svete, v ktorom sa ľudia, tovary, informácie a kapitál voľne pohybujú cez hranice, má spolupráca v oblasti spravodlivosti ešte väčší význam.

Zmluva o Európskej български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) únii zaväzuje EÚ, aby vo vzťahoch so zvyškom sveta potvrdzovala a podporovala svoje hodnoty a prispievala k ochrane ľudských práv.

Cieľ vonkajšej činnosti v oblasti spravodlivosti je dvojnásobný:

  • Prispieva k ochrane základných práv a hodnôt v EÚ, a zároveň podporuje ich dodržiavanie vo zvyšku sveta. Politické ciele vonkajších vzťahov EÚ v tejto oblasti zahŕňajú podporovanie ľudských práv, dobrej správy a zásad právneho štátu.
  • Úzke hospodárske prepojenie v globalizovanom svete musí sprevádzať súdna spolupráca a spolupráca v oblasti základných práv. Pre krajiny uchádzajúce sa o členstvo v EÚ je nevyhnutnou podmienkou vstupu zosúladenie právnych predpisov s acquis v oblasti súdnictva, súdnej spolupráce a základných práv, ako aj dostatočná schopnosť vykonávať acquis.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti sa uskutočňuje prostredníctvom úzkej spolupráce s medzinárodnými organizáciami, ako aj v rámci strategických partnerstiev a dohôd o partnerstve a spolupráci. Je zahrnutá aj v politike rozširovania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a susedskej Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  politike EÚ.

Rozmanitosť rozličných foriem spolupráce sa premieta do rôznych právnych nástrojov používaných pri jej vykonávaní. Patria medzi ne dohody, vyhlásenia, akčné plány, zasadnutia odborníkov a ministerské zasadnutia, monitorovanie a hodnotenie či programy pomoci.