Cale de navigare

Relaţiile cu ţările terţe

Clădire impunătoare cu coloane şi un glob în prim-plan © Kheng Guan Toh, fotolia

Ţinând cont de natura transfrontalieră a aspectelor cum ar fi protecţia datelor, urmărirea infractorilor în justiţie sau combaterea traficului de droguri, cooperarea internaţională este de importanţă vitală pentru a putea reacţiona în mod eficace.
Într-o lume globalizată, în care oamenii, bunurile, informaţiile şi capitalurile beneficiază de liberă circulaţie peste frontiere, cooperarea din domeniul justiţiei dincolo de nivelul UE dobândeşte o importanţă şi mai mare.

Tratatul privind Uniunea Europeană impune UE să îşi susţină şi să îşi promoveze valorile, contribuind totodată la protecţia drepturilor omului în relaţiile sale cu ţările lumii.

Acţiunile externe din domeniul justiţiei au un obiectiv dublu:

  • ele contribuie la protejarea drepturilor şi a valorilor fundamentale în UE şi sprijină, în acelaşi timp, promovarea acestora în celelalte ţări ale lumii. Printre obiectivele politice ale relaţiilor externe ale UE din acest domeniu se numără promovarea drepturilor omului, buna guvernare şi statul de drept.
  • Legăturile economice strânse ce caracterizează lumea globalizată trebuie însoţite de cooperarea judiciară şi de cooperarea în domeniul drepturilor fundamentale. Pentru ţările care doresc să adere la UE, alinierea la acquis în ceea ce priveşte cooperarea judiciară şi drepturile fundamentale, ca şi capacitatea suficientă pentru aplicarea acquis-ului, reprezintă o precondiţie pentru obţinerea statutului de membru.

Cooperarea în domeniul justiţiei este pusă în practică prin cooperarea strânsă cu organizaţiile internaţionale, precum şi în cadrul parteneriatelor strategice şi al acordurilor de parteneriat şi colaborare. De asemenea, ea este inclusă în politicile de extindere şi de vecinătate ale UE.

Diversitatea formelor de cooperare posibile se reflectă în varietatea de instrumente juridice folosite pentru implementarea cooperării: printre acestea se numără acorduri, declaraţii, planuri de acţiune, întruniri între experţi şi la nivel ministerial, activităţi de monitorizare şi evaluare, precum şi programe de asistenţă.

Aspecte legate de justiție pe Twitter