Naršymo kelias

Santykiai su trečiosiomis šalimis

Didingas pastatas su kolonomis ir Žemės rutuliu pirmajame plane © Kheng Guan Toh, fotolia

Atsižvelgiant į tokių klausimų, kaip antai duomenų apsauga, nusikaltėlių baudžiamasis persekiojimas ar kova su prekyba narkotikais, tarptautinį pobūdį, teikiant veiksmingą atsaką labai svarbus yra tarptautinis bendradarbiavimas. Globalizuotame pasaulyje, kuriame žmonės, prekės, informacija ir kapitalas laisvai juda per valstybių sienas, dar didesnę svarbą įgyja teisinis bendradarbiavimas aukštesniu nei ES lygmeniu.

Europos Sąjungos sutartis įpareigoja ES saugoti ir skatinti savo vertybes bei prisidėti prie žmogaus teisių apsaugos, palaikant santykius su platesniu pasauliu.

Išorės veiksmų teisingumo srityje tikslas yra dvejopas:

  • prisidedant prie pagrindinių teisių ir vertybių apsaugos ES, kartu remiamas jų skatinimas visame pasaulyje. ES išorės santykių politiniai tikslai šioje srityje apima žmogaus teisių, gero valdymo bei teisinės valstybės principų skatinimą.
  • Glaudžius ekonominius ryšius globalizuotame pasaulyje turi lydėti teisminis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas pagrindinių teisių srityje. Šalių, siekiančių narystės ES, išankstinė narystės sąlyga yra teismų sistemos, teismų bendradarbiavimo ir pagrindinių teisių suderinimas su acquis, taip pat pakankami pajėgumai įgyvendinti acquis.

Teisinis bendradarbiavimas praktiškai įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis, taip pat mezgant strategines partnerystes ir vykdant partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus. Jis taip pat yra įtrauktas į ES plėtros ir kaimynystės politiką.

Galimos įvairios bendradarbiavimo formos atsispindi įvairiose teisinėse priemonėse, naudojamose šiam bendradarbiavimui įgyvendinti: tai susitarimai, deklaracijos, veiksmų planai, ekspertų ir ministrų susitikimai, stebėsena ir vertinimas, taip pat pagalbos programos.

Teisingumo klausimai Twitter