Navigációs útvonal

Kapcsolatok harmadik országokkal

Nagy épület oszlopokkal és földgömb az előtérben © Kheng Guan Toh, fotolia

Tekintve, hogy az olyan kérdések, mint az adatvédelem, a bűnelkövetőkkel szemben folytatott eljárások vagy a kábítószer-kereskedelemmel szembeni fellépés átnyúlnak a határokon, elsődleges fontosságú a nemzetközi együttműködés az ezekre való hatékony válaszadás érdekében. A globalizált világban, ahol az emberek, áruk, információk és a tőke is szabadon mozog a határokon keresztül, az EU határain túlmutató igazságügyi együttműködés még nagyobb jelentőséggel bír.

Az Európai Unióról szóló szerződés kötelezi az EU-t arra, hogy megvédje és előmozdítsa értékeit, valamint hozzájáruljon az emberi jogok védelméhez a tágabb környezetével fennálló kapcsolataiban.

A külkapcsolati lépések célja az igazságügy területén kettős:

  • Miközben hozzájárulnak az EU-ban alapvetőnek tekintett jogok és értékek védelméhez, egyszersmind támogatják azok előmozdítását a világ más részein is. Az EU külkapcsolatainak politikai céljai közé tartozik ezen a területen az emberi jogok, a jó kormányzás és a jogállamiság előmozdítása.
  • Szükséges, hogy a globalizált világ szoros gazdasági kapcsolatai mellett együttműködés legyen az igazságügy és az alapvető jogok területén is. Az EU-hoz csatlakozni kívánó országok esetében az igazságügyre, az igazságügyi együttműködésre és az alapvető jogokra vonatkozó joganyagok harmonizálása a közösségi joggal, valamint megfelelő kapacitások kiépítése a közösségi vívmányok megvalósítására a csatlakozás előfeltétele.

Az igazságügyi együttműködés a gyakorlatban a nemzetközi szervezetekkel való szoros együttműködés révén, valamint stratégiai partnerségek, illetve a partnerségi és együttműködési megállapodások keretében valósul meg. Az igazságügyi együttműködés része az EU bővítési és szomszédsági politikáinak is.

Az együttműködés formáinak változatosságát tükrözi a megvalósításukra használt jogi eszközök sokfélesége: ezek között találhatók megállapodások, nyilatkozatok, akciótervek, szakértői és miniszteri értekezletek, nyomon követés és értékelés, valamint segítségnyújtási programok.

Jogérvényesüléssel kapcsolatos témák a Twitteren