Navigacijski put

Početna stranica

Odnosi sa zemljama izvan EU RSS

Velika zgrada sa stupovima i zemaljskom kuglom u prvom planu © Kheng Guan Toh, fotolia

Imajući u vidu prekograničnu prirodu pitanja poput zaštite podataka, kaznenog gonjenja kriminalaca ili borbe protiv krijumčarenja droge, međunarodna suradnja je neophodna želi li se reagirati na djelotvoran način. U svijetu u kojem globalizacija postaje sve prisutnija jer ljudi, roba, informacije i kapital nesmetano prelaze granice, suradnja u području pravosuđa izvan granica EU počinje dobivati sve veću važnost.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) obvezuje EU da održava i promiče svoje vrijednosti, te da doprinosi zaštiti ljudskih prava u svim svojim odnosima sa svijetom.

Cilj vanjske akcije u području pravosuđa je dvostruk:

  • dok s jedne strane doprinosi zaštiti temeljnih prava i vrijednosti unutar same EU, s druge strane također podržava i njihovo promicanje u ostalim dijelovima svijeta. Politički ciljevi vanjskih odnosa EU u ovom polju uključuju i promicanje ljudskih prava, dobrog upravljanja i vladavine zakona.
  • Bliske gospodarstvene veze u globaliziranom svijetu trebaju biti praćene suradnjom u području pravosuđa i suradnjom u području temeljnih prava. Za zemlje koje podnose zahtjev za pristup EU, preduvjet za članstvo je usklađenost sa stečevinama na polju pravosuđa, pravosudne suradnje i temeljnih prava, kao i dostatni kapaciteti za provedbu stečevina.

Suradnja u području pravosuđa postala je stvarnost zahvaljujući zasnivanju bliske suradnje s međunarodnim organizacijama kao i formiranju strateškog partnerstva i sklapanju ugovora u partnerstvu i suradnji. Ona također čini i sastavni dio politika EU o uvećanju Odaberi prijevod prethodne poveznice  i susjedstvu Odaberi prijevod prethodne poveznice .

Različitost oblika suradnje ogleda se u raznovrsnosti pravnih instrumenata koji se koriste za njenu provedbu, poput: sporazuma, deklaracija, akcijskih planova, sastanaka stručnjaka i ministara, kontrole i ocjenjivanja kao i programa davanja podrške.