Navigacijski put

Odnosi sa zemljama izvan EU

Velika zgrada sa stupovima i zemaljskom kuglom u prvom planu © Kheng Guan Toh, fotolia

Imajući u vidu prekograničnu prirodu pitanja poput zaštite podataka, kaznenog gonjenja kriminalaca ili borbe protiv krijumčarenja droge, međunarodna suradnja je neophodna želi li se reagirati na djelotvoran način. U svijetu u kojem globalizacija postaje sve prisutnija jer ljudi, roba, informacije i kapital nesmetano prelaze granice, suradnja u području pravosuđa izvan granica EU počinje dobivati sve veću važnost.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije obvezuje EU da održava i promiče svoje vrijednosti, te da doprinosi zaštiti ljudskih prava u svim svojim odnosima sa svijetom.

Cilj vanjske akcije u području pravosuđa je dvostruk:

  • dok s jedne strane doprinosi zaštiti temeljnih prava i vrijednosti unutar same EU, s druge strane također podržava i njihovo promicanje u ostalim dijelovima svijeta. Politički ciljevi vanjskih odnosa EU u ovom polju uključuju i promicanje ljudskih prava, dobrog upravljanja i vladavine zakona.
  • Bliske gospodarstvene veze u globaliziranom svijetu trebaju biti praćene suradnjom u području pravosuđa i suradnjom u području temeljnih prava. Za zemlje koje podnose zahtjev za pristup EU, preduvjet za članstvo je usklađenost sa stečevinama na polju pravosuđa, pravosudne suradnje i temeljnih prava, kao i dostatni kapaciteti za provedbu stečevina.

Suradnja u području pravosuđa postala je stvarnost zahvaljujući zasnivanju bliske suradnje s međunarodnim organizacijama kao i formiranju strateškog partnerstva i sklapanju ugovora u partnerstvu i suradnji. Ona također čini i sastavni dio politika EU o uvećanju i susjedstvu.

Različitost oblika suradnje ogleda se u raznovrsnosti pravnih instrumenata koji se koriste za njenu provedbu, poput: sporazuma, deklaracija, akcijskih planova, sastanaka stručnjaka i ministara, kontrole i ocjenjivanja kao i programa davanja podrške.

Pravosudne teme na Twitteru