Navigointipolku

Suhteet kolmansien maiden kanssa

Pilarirakennus, jonka edustalla maapallo © Kheng Guan Toh, fotolia

Rajat ylittävät aiheet kuten tietosuojaus, rikollisten syytteeseenpano sekä huumekaupan vastainen taistelu edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. EU-tason ylittävä oikeusyhteistyö on yhä tärkeämpää globalisoituneessa maailmassa, jossa ihmiset, tavarat, tieto ja raha liikkuvat vapaasti yli rajojen.

Sopimus Euroopan unionista velvoittaa EU:ta vaalimaan ja edistämään arvojaan ja myötävaikuttamaan ihmisoikeuksien suojeluun suhteissaan muun maailman kanssa.

Oikeuden alalla tapahtuvan ulkoisen toiminnan tavoite on kaksinainen:

  • Osallistumalla perusoikeuksien ja -arvojen suojeluun EU:n sisällä se myös tukee niiden edistämistä muualla maailmassa. EU:n ulkoisen toiminnan poliittisia tavoitteita tällä alueella ovat mm. ihmisoikeuksien edistäminen, hyvä hallintotapa sekä laillisuusperiaate.
  • Globalisoituneen maailman läheisiin taloussuhteisiin on liityttävä myös oikeudellinen yhteistyö ja yhteistyö perusoikeuksien saralla. Sopeutuminen EU:n oikeusjärjestykseen, oikeudelliseen ja perusoikeuksia koskevaan yhteistyöhön sekä riittävä kapasiteetti näiden toteuttamiseen ovat EU:n jäseneksi pyrkivien maiden jäsenyyden ehtona.

Oikeudellinen yhteistyö toteutuu kansainvälisten järjestöjen kanssa tapahtuvan läheisen yhteistyön sekä strategisten kumppanuuksien ja kumppanuus- ja yhteistyösopimusten viitekehyksen kautta. Se sisältyy myös EU:n laajentumis- ja lähiseutupolitiikkaan.

Yhteistyön monimuotoisuus kuvastuu sen toteuttamiseen käytettyjen oikeudellisten instrumenttien moninaisuudesta: näitä ovat mm. sopimukset, julistukset, toimintasuunnitelmat, asiantuntijoiden ja ministerien tapaamiset, valvonta ja arviointi sekä avustusohjelmat.

Oikeusasioita Twitterissä