Navigatsioonitee

Suhted kolmandate riikidega

Esiplaanil suur sammaste ja gloobusega hoone © Kheng Guan Toh, fotolia

Andmekaitse, kurjategijate kohtu alla andmise, uimastiäriga võitluse ja muude selliste küsimuste piiriülese olemuse tõttu on tõhusa reageerimise tagamiseks põhiline rahvusvaheline koostöö. Üleilmastunud maailmas, kus inimesed, kaubad, teave ja kapital liiguvad vabalt üle piiride, muutub õigusalane koostöö laiemalt kui ELi tasemel aina tähtsamaks.

Euroopa Liidu leping kohustab ELi oma väärtusi kaitsma ja edendama ning toetama inimõiguste kaitset suhetes kogu maailmaga.

Õigusvaldkonnas on välistegevusel kaks eesmärki:

  • toetades põhiõiguste ja -väärtuste kaitset ELis toetatakse nende edendamist ka mujal maailmas. ELi välissuhete poliitilised eesmärgid selles valdkonnas hõlmavad inimõiguste, hea valitsemistava ja õigusriigi põhimõtete edendamist;
  • üleilmastunud maailma tihedate majandussidemetega peab kaasnema põhiõiguste ja õigusalane koostöö. ELi kandidaatriikide osas on liikmeks saamise eeltingimus kohtute, põhiõiguste ja õigusalase koostöö kooskõlastamine ühenduse õigustikuga ning ka piisav suutlikkus ühenduse õigustikku rakendada.

Õiguskoostöö elluviimine toimub tihedas koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega ning samuti ka strateegiliste partnerluste ning partnerlus- ja koostöölepingute raames. See on samuti ELi laienemis- ja naabruspoliitika osa.

Koostöövormide paljusus peegeldub ka selle rakendamiseks ettenähtud õigusaktide mitmekesisuses, mille hulka kuulub lepinguid, deklaratsioone, tegevuskavasid, ekspertide ja ministrite kohtumisi, järelevalvet, hindamisi ja abiprogramme.

Õigusteemad Twitteris