Навигационна пътека

Начало

Отношения с трети страни RSS

Внушителна сграда с колони и глобус на преден план © Kheng Guan Toh, fotolia

В контекста на трансграничното естество на проблемите, свързани със защитата на личните данни, съдебното преследване на криминално проявени лица или борбата с трафика на наркотици, международното сътрудничество е от основно значение за ефективното реагиране. В рамките на глобализирания свят на свободно движение на хора, стоки, информация и капитали, сътрудничеството в областта на правосъдието извън рамките на ЕС придобива още по-голяма важност.

Договорът за Европейския съюз czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) задължава ЕС да утвърждава и популяризира своите ценности и да допринася за защитата на човешките права при взаимоотношенията си с останалия свят.

Целта на външните действия в областта на правосъдието е двупосочна:

  • Защитата на основните права и ценности на ЕС същевременно допринася за тяхното популяризиране в целия свят. Целите на ЕС в областта на външните отношения в тази сфера включват насърчаване на човешките права, добро управление и върховенство на закона.
  • Необходимо е тесните икономически връзки в глобализирания свят да бъдат съпроводени от сътрудничество в областта на правосъдието и на основните права. По отношение на страните, кандидатстващи за членство в ЕС, хармонизирането на законодателството в областта на съдебната система, сътрудничеството в областта на правосъдието и на основните права, както и изграждането на достатъчен капацитет за прилагане на общностното законодателство са предварително условие за членство.

В практически план, сътрудничеството в областта на правосъдието се реализира в тясно взаимодействие с международни организации, както и в рамките на стратегически партньорства и споразумения за партньорство и сътрудничество. То представлява и елемент на политиките за разширяване Избор на превод за предходната връзка  и добросъседство Избор на превод за предходната връзка  на ЕС.

Многообразието от форми на сътрудничество намира отражение в ползваните разнообразни правни инструменти, сред които споразумения, декларации, планове за действие, срещи на експертно и министерско равнище, мониторинг и оценка, както и програми за подкрепа.