Sökväg

Om oss

Generaldirektoratet för rättsliga frågor

Vårt uppdrag är att bygga ett europeiskt område med rättvisa för att garantera följande:

  • Dina grundläggande rättigheter respekteras av EU och på nationell nivå i medlemsländerna.
  • Du behandlas lika oberoende av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.
  • Dina personuppgifter skyddas på samma sätt överallt inom EU.
  • Du har rätt att få juridisk hjälp om du hamnar i svårigheter varsomhelst inom EU.
  • Du som konsument får bättre skydd och inflytande.

Läs mer "om GD Rättsliga frågor Visa översättning av föregående länk "

Insyn och öppenhet

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar generaldirektörerna information om sina möten med organisationer och enskilda.