Sökväg

Om oss

Generaldirektoratet för rättsliga frågor

Vårt uppdrag är att bygga ett europeiskt område med rättvisa för att garantera följande:

  • Dina grundläggande rättigheter respekteras av EU och på nationell nivå i medlemsländerna.
  • Du behandlas lika oberoende av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.
  • Dina personuppgifter skyddas på samma sätt överallt inom EU.
  • Du har rätt att få juridisk hjälp om du hamnar i svårigheter varsomhelst inom EU.

Läs mer "om GD Rättsliga frågor Visa översättning av föregående länk "