Navigačný riadok

O nás

Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť

Naším poslaním je vybudovať v Európskej únii priestor spravodlivosti, v ktorom sa zabezpečí:

  • dodržiavanie základných práv zo strany EÚ a členských štátov na vnútroštátnej úrovni,
  • rovnaké zaobchádzanie bez rozdielu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského presvedčenia alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie,
  • ochrana vašich osobných údajov v celej EÚ,
  • prístup k spravodlivosti v prípade právnych ťažkostí kdekoľvek v EÚ,
  • ochrana a zlepšenie postavenia zákazníkov.

Prečítajte si ďalšie informácie o GR pre spravodlivosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Transparentnosť

V súlade so záväzkom Komisie k transparentnosti generálni riaditelia uverejňujú informácie zo stretnutí s organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami.