Ścieżka nawigacji

Informacje o DG

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości

Naszą misją jest budowa przestrzeni sprawiedliwości w Unii Europejskiej, która zapewni:

  • poszanowanie praw podstawowych przez UE i przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym;
  • równe traktowanie ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub poglądy, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną;
  • ochronę danych osobowych na terenie całej UE;
  • dostęp do wymiaru sprawiedliwości w przypadku trudności prawnych na terenie całej UE.

Informacje o DG Sprawiedliwość Wybierz wersję językową tego linka