Mogħdija tan-navigazzjoni

Dwarna

Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi

Il-missjoni tagħna hija li nibnu qasam tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li jiżgura:

  • Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali mill-UE u mill-Istati Membri fil- livell nazzjonali
  • Trattament ugwali fuq il-bażi ta' sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, disabilità, età u orjentazzjoni sesswali
  • Il-protezzjoni għad-dejta personali tiegħek kullimkien fl-UE
  • Aċċess għall-ġustizzja fil-każ ta' diffikultajiet legali kullimkien fl-UE
  • Protezzjoni u qawwa lill-konsumaturi

Aqra aktar "dwar id-DĠ Ġustizzja u Konsumaturi Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel "

Trasparenza

Bħala parti mill-impenn tal-Kummissjoni għat-trasparenza, id-Diretturi Ġenerali jippubblikaw informazzjoni dwar il-laqgħat li saru mal-organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom.