Navigācijas ceļš

Par mums

Tiesiskuma ģenerāldirektorāts

Mūsu misija ir Eiropas Savienības tiesiskuma telpas izveide, kas nodrošina:

  • pamattiesību ievērošanu gan ES, gan dalībvalstu līmenī;
  • vienlīdzīgu attieksmi neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās orientācijas;
  • jūsu personas datu aizsardzību visā ES;
  • tiesības uz tiesiskumu visā ES gadījumā, ja rodas juridiski sarežģījumi.

Vairāk informācijas sadaļā "Par Tiesiskuma ĢD Izvēlieties saites tulkojumu "