Naršymo kelias

Apie mus

Teisingumo generalinis direktoratas

Mūsų misija - sukurti Europos Sąjungos teisingumo erdvę, kuri užtikrina:

  • jūsų pagrindinių teisių gerbimą visoje ES ir nacionaliniu lygmeniu valstybės narėse;
  • vienodą požiūrį, nepaisant lyties, rasės, etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, neįgalumo, amžiaus ir seksualinės orientacijos;
  • jūsų asmeninių duomenų apsaugą visoje ES;
  • teisę kreiptis į teismus, esant teisiniams sunkumams visoje ES;
  • vartotojų apsaugą ir jų teisių stiprinimą.

Daugiau informacijos rasite „apie Teisingumo GD Pasirinkti šios nuorodos vertimus “.

Skaidrumas

Vykdydami Komisijos įsipareigojimus dėl skaidrumo, generaliniai direktoriai skelbia informaciją apie susitikimus, kurie buvo surengti su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis.