Naršymo kelias

Apie mus

Teisingumo generalinis direktoratas

Mūsų misija - sukurti Europos Sąjungos teisingumo erdvę, kuri užtikrina:

  • jūsų pagrindinių teisių gerbimą visoje ES ir nacionaliniu lygmeniu valstybės narėse;
  • vienodą požiūrį, nepaisant lyties, rasės, etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, neįgalumo, amžiaus ir seksualinės orientacijos;
  • jūsų asmeninių duomenų apsaugą visoje ES;
  • teisę kreiptis į teismus, esant teisiniams sunkumams visoje ES.

Daugiau informacijos rasite „apie Teisingumo GD Pasirinkti šios nuorodos vertimus “.