Navigációs útvonal

Rólunk

Jogérvényesülési Főigazgatóság

Legfőbb feladatunk egy olyan, a jog érvényesülésén alapuló európai térség megteremtése, amely az egyes polgárok számára képes biztosítani:

  • alapvető jogaik tiszteletben tartását mind az EU, mind az egyes tagállamok szintjén;
  • az egyenlő bánásmódot, tekintet nélkül nemükre, faji vagy etnikai hovatartozásukra, vallási vagy egyéb meggyőződésükre, fogyatékosságukra, korukra és nemi irányultságukra;
  • a személyes adataik védelmét EU-szerte;
  • jogi nehézségek esetén hozzáférésüket az igazságszolgáltatáshoz az Unió teljes területén;
  • fogyasztóvédelem és a fogyasztói tudatosság növelése.

További információk a „Jogérvényesülési Főigazgatóságról Az előző linken elérhető szöveg fordításai "

Átláthatóság

A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy átláthatóan működik. Ennek jegyében a főigazgatók tájékoztatják a nyilvánosságot azokról a találkozókról, amelyeken szervezetek képviselőivel vagy önfoglalkoztatott személyekkel folytatnak megbeszélést.