Cosán nascleanúna

Eolas fúinn

Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais

Is é ár misean ná Limistéar Eorpach Ceartais a thógáil lena chinntítear:

  • Meas ag an AE agus ag na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta ar do chearta bunúsacha
  • Cóireáil chomhionann ar bhonn inscne, cine nó bunúis eitnigh, reiligiúin nó creidimh, míchumais, aoise agus gnéaschlaonta
  • Cosaint do shonraí pearsanta áit ar bith san AE
  • Teacht ar cheartas má bhíonn deacrachtaí dlí agat áit ar bith san AE
  • Tomhaltóirí a chosaint agus a chumasú

Léigh tuilleadh maidir le "hArd-Stiúrthóireacht an Cheartais Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. "

Trédhearcacht

Mar chuid de thiomantas an Choimisiúin don trédhearcacht, foilsíonn na hArd-Stiúrthóirí eolas maidir le cruinnithe a bhíonn acu le heagraíochtaí nó le daoine féinfhostaithe.