Cosán nascleanúna

Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais

Is é ár misean ná Limistéar Eorpach Ceartais a thógáil lena chinntítear:

  • Meas ag an AE agus ag na Ballstáit ar an leibhéal náisiúnta ar do chearta bunúsacha
  • Cóireáil chomhionann ar bhonn inscne, cine nó bunúis eitnigh, reiligiúin nó creidimh, míchumais, aoise agus gnéaschlaonta
  • Cosaint do shonraí pearsanta áit ar bith san AE
  • Teacht ar cheartas má bhíonn deacrachtaí dlí agat áit ar bith san AE

Léigh tuilleadh maidir le "hArd-Stiúrthóireacht an Cheartais"

Ábhair cheartais ar Twitter