Navigatsioonitee

Meist

õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat

Meie missioon on luua Euroopa õigusruum, mis tagab:

  • teie põhiõiguste austamise ELi ja liikmesriikide poolt (siseriiklikul tasandil);
  • võrdse kohtlemise olenemata soost, rassilisest või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest ja seksuaalsest sättumusest;
  • teie isikuandmete kaitse kõikjal Euroopa Liidus;
  • juurdepääsu õigusabile juriidiliste probleemide korral kõikjal ELis
  • tarbijate kaitsmine ja nende mõjuvõimu suurendamine.

Lisateave õigusküsimuste ja tarbijate peadirektoraat kohta Valige lingiga seotud tõlked 

Läbipaistvus

Peadirektorid avaldavad komisjoni läbipaistvuspoliitika raames teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta.