Διαδρομή πλοήγησης

Σχετικά με μας

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης

Σκοπός μας είναι να οικοδομήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, ο οποίος θα διασφαλίζει:

  • Σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας από την ΕΕ αλλά και από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο
  • Ίση μεταχείριση με βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία και τον γενετήσιο προσανατολισμό
  • Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων οπουδήποτε στην ΕΕ
  • Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη σε περίπτωση νομικών δυσκολιών οπουδήποτε στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα «σχετικά με τη ΓΔ Δικαιοσύνης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου »