Sti

Om os

Generaldirektoratet for Retlige Anliggender

Vores mission er at opbygge et retssystem for den Europæiske Union, som sikrer:

  • respekt for dine grundlæggende rettigheder på EU-plan og på nationalt plan i medlemsstaterne,
  • ligebehandling af alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering,
  • beskyttelse af dine personlige data overalt i EU,
  • adgang til retshjælp i tilfælde af juridiske problemer overalt i EU.

Læs mere "om GD Vælg oversættelse af det forrige link  for Retlige Anliggender"