Cesta

O nás

Generální ředitelství pro spravedlnost

Naším cílem je vybudovat v Evropské unii prostor spravedlnosti, který bude zahrnovat:

  • respektování vašich základních práv ze strany EU a členských států na vnitrostátní úrovni;
  • rovné zacházení na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace;
  • ochranu vašich osobních údajů po celé EU;
  • přístup k právní ochraně v případě právních potíží kdekoli v EU.

Zde se dozvíte více "o GŘ pro spravedlnost Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu "