Cesta

O nás

Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Naším cílem je vybudovat v Evropské unii prostor spravedlnosti, který bude zahrnovat:

  • respektování vašich základních práv ze strany EU a členských států na vnitrostátní úrovni;
  • rovné zacházení na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace;
  • ochranu vašich osobních údajů po celé EU;
  • přístup k právní ochraně v případě právních potíží kdekoli v EU
  • ochrana a posílení práv spotřebitelů.

Zde se dozvíte více "o GŘ pro spravedlnost a spotřebitele Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu "

Transparentnost

V rámci závazku transparentnosti, který Komise přijala, zveřejňují generální ředitelé informace o setkáních s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými.