Sökväg

  •  
  •  
Förstasida

EU:s finansieringsprogram inom området rättsliga frågor

Kommissionen har upprättat följande finansieringsprogram för att ge ekonomiskt stöd till verksamheten inom ett antal rättsliga områden:

Grundläggande rättigheter

EU-medborgarskap och fri rörlighet

Civilrätt

Avtalsrätt (inga program)

Konsumenträtt och marknadsföringsrätt

Straffrätt

Dataskydd

Politik för narkotikakontroll

Jämställdhet

Arbete mot diskriminering

Förbindelser med tredjeländer (inga program)