Navigācijas ceļš

  •  
  •  
Sākums

ES finansēšanas programmas tieslietu nozarē

Eiropas Komisija ir izveidojusi šādas finansēšanas programmas, lai finansiāli atbalstītu pasākumus daudzās tieslietu jomās:

Pamattiesības

ES pilsonība un brīva pārvietošanās

Civiltiesības

Līgumtiesības (nav)

Patērētāju un tirdzniecības tiesības

Krimināltiesības

Datu aizsardzība

Narkotiku kontroles politika

Dzimumu līdztiesība

Diskriminācijas apkarošana

Attiecības ar trešām valstīm (nav)