Navigacijska pot

  •  
  •  
Domov

Subvencije

Komisija daje projektom ali organizacijam, ki pomagajo izvajati programe ali politike EU, neposredne finančne prispevke v obliki subvencij.

Kako se prijaviti za subvencije: javna naročila

Pozivi za zbiranje predlogov za subvencije so objavljeni v obliki "javnih naročil" pod številnimi programi financiranja Seznam prevodov predhodne povezave , namenjenih podpori določenim politikam in aktivnostim EU.

Če se želite prijaviti za subvencije, se prijavite na pozive za zbiranje predlogov na strani Javna naročila GD za pravosodje Seznam prevodov predhodne povezave .

Na tem mestu najdete:

  • seznam odprtih in poteklih javnih naročil;
  • vse informacije in dokumentacijo o tem, kako se prijaviti na poziv;
  • rezultate javnih naročil, takoj ko so na voljo.

Kako poročati o subvencijah:

O uporabi subvencije je treba poročati strukturirano in standardizirano. Pravila in pripomočke za poročanje boste našli v posebnem razdelku poziva za zbiranje predlogov ustreznega programa/leta, v okviru katerega vam je bila dodeljena subvencija: Zaključeni razpisi za zbiranje predlogov Seznam prevodov predhodne povezave 

Pravila glede preglednosti finančnih sredstev GD za pravosodje veljajo za vse prejemnikepdf(653 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 

Javna naročila po temah politik

Preverite javna naročila - trenutno odprta (če obstajajo) in že potekla - na določenih področjih politik:

Programi financiranja na področju pravosodja

Več informacij o posameznih EU programih financiranja, ki se nanašajo na pravosodje Seznam prevodov predhodne povezave .

Objavljene informacije vključujejo cilje programov in letna poročila.