Navigačný riadok

  •  
  •  
Úvod

Granty

Komisia poskytuje priame finančné príspevky vo forme grantov na projekty alebo organizáciám, ktoré pomáhajú uskutočňovať programy alebo politiky EÚ.

Ako sa uchádzať o granty - výzvy na predloženie návrhov

Pozvánky pre uchádzačov o granty sa vydávajú vo forme výziev na predloženie návrhov pod číslom programov financovania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  vytvorených na podporu konkrétnych politík a činností EÚ.

Ak sa chcete uchádzať o granty, odpovedzte na výzvy uvedené na tejto stránke - Výzvy na predloženie návrhov v GR pre spravodlivosť Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Nájdete tu:

  • zoznam otvorených a uzavretých výziev na predloženie návrhov,
  • úplné informácie a dokumentáciu o tom, ako odpovedať na výzvy,
  • výsledky výziev hneď, ako budú k dispozícii.

Podávanie správ o grantoch:

Správy o používaní grantov sa musia podávať v štruktúrovanej a štandardizovanej forme. Nástroje a pravidlá na podávanie správ sú dostupné v osobitnom oddiele výzvy na predkladanie návrhov viažucej sa k programu alebo roku, v ktorom vám bol grant udelený: Ukončené výzvy na predkladanie návrhov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Pravidlá transparentnosti financovania GR pre spravodlivosť, ktoré platia pre všetkých príjemcovpdf(653 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Výzvy na predloženie návrhov podľa zamerania politiky

Sledujte (prípadné) aktuálne otvorené alebo už uzavreté výzvy na predloženie návrhov v konkrétnych oblastiach politík:

Programy financovania v oblasti spravodlivosti

Ďalšie informácie o jednotlivých európskych programoch financovania v súvislosti so spravodlivosťou Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Medzi poskytnutými informáciami sú plány a ciele programov alebo výročné správy.