Ścieżka nawigacji

  •  
  •  
Strona główna

Dotacje

Komisja wnosi w formie dotacji bezpośredni wkład finansowy w funkcjonowanie projektów lub organizacji wspierających wdrażanie programów lub polityki UE.

Ubieganie się o dotacje: zaproszenia do składania wniosków

Informacje o możliwości ubiegania się o dotacje są publikowane w formie "zaproszeń do składania wniosków" w ramach licznych programów finansowania Wybierz wersję językową tego linka  ustanowionych w celu wspierania konkretnych obszarów polityki i działań UE.

Aby ubiegać się o dotacje, należy odpowiadać na zaproszenia publikowane pod tym adresem: zaproszenia do składania wniosków DG ds. Sprawiedliwości Wybierz wersję językową tego linka .

W sekcji tej można znaleźć:

  • wykaz otwartych i zamkniętych zaproszeń do składania wniosków;
  • pełne informacje oraz dokumentację dotyczącą tego, w jaki sposób należy odpowiadać na zaproszenia;
  • wyniki zaproszeń publikowane natychmiast po tym, gdy stają się one dostępne.

Jak składać sprawozdania z dotacji:

Sprawozdania z wykorzystania dotacji muszą być składane w sposób zorganizowany i ustandaryzowany. Informacje o narzędziach sprawozdawczych i regułach składania sprawozdań znajdują się w specjalnym punkcie zaproszenia do składania wniosków właściwego dla programu/roku, w którym udzielono Państwu dotacji, dostępnego w sekcji: Zamknięte zaproszenia do składania wniosków Wybierz wersję językową tego linka 

Reguły dotyczące widoczności finansowania ze strony DG ds. Sprawiedliwości obowiązujące wszystkich beneficjentówWybierz wersję językową tego linka 

Zaproszenia do składania wniosków według obszarów polityki

Sprawdź ewentualne otwarte, jak również zamknięte już zaproszenia do składania wniosków w konkretnych obszarach polityki:

Programy finansowania w dziedzinie sprawiedliwości

Dodatkowe informacje na temat poszczególnych wspólnotowych programów finansowania związanych ze sprawiedliwością Wybierz wersję językową tego linka .

Wśród podanych informacji są cele programów oraz sprawozdania roczne z ich realizacji.