Mogħdija tan-navigazzjoni

Paġna Ewlenija

Għotjiet

Il-Kummissjoni tagħmel kontribuzzjonijiet finanzjarji diretti fil-forma ta' għotjiet għal proġetti jew organizzazzjonijiet li jgħinu fl-implimentazzjoni ta' programmi jew politiki tal-UE.

Kif tapplika għall-għotjiet: sejħiet għall-proposti

L-istediniet biex tapplika għall-għotjiet huma maħruġa fil-forma ta' "sejħiet għall-proposti" taħt għadd ta' programmi ta' ffinanzjar Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel  stabbiliti biex jappoġġjaw politiki u attivitajiet speċifiċi tal-UE.

Biex tapplika għall-għotjiet, wieġeb għas-sejħiet elenkati hawnhekk: Sejħiet għall-proposti tad-DĠ għall-Ġustizzja Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel .

Din it-taqsima tipprovdi:

  • Inventarju tas-sejħiet miftuħa u skaduti għall-proposti;
  • Informazzjoni u dokumentazzjoni sħiħa dwar kif twieġeb għas-sejħiet;
  • Ir-riżultati tas-sejħiet malli jkunu disponibbli.

Kif isir rapport dwar l-għotjiet ta’ flus:

Ir-rapport dwar l-użu tal-għotja ta’ flus jeħtieġlu jsir b’mod strutturat u standardizzat. L-għodda u r-regoli għar-raportaġ jinsabu f'taqsima speċifika tas-sejħa għal proposti rilevanti għall-programm/għas-sena li fih/fiha ngħatatlek l-għotja li tinsab: Sejħiet għall-proposti li għalqu Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

Ir-regoli relatati mal-viżibilità tal-għoti ta’ fondi tad-DĠ Ġustizzja komuni għall-benefiċjarji kollhapdf(653 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

Sejħiet għall-proposti skont is-suġġett tal-politika

Ara s-sejħiet għall-proposti - dawk li bħalissa huma miftuħa (jekk hemm) u li issa huma magħluqa - f'oqsma politiċi speċifiċi:

Programmi ta' ffinanzjar fil-qasam tal-Ġustizzja

Aktar informazzjoni dwar programmi ta' ffinanzjar individwali tal-UE rilevanti għall-Ġustizzja Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel .

L-informazzjoni pprovduta tinkludi l-għanijiet u l-miri tal-programmi, flimkien ma' rapporti annwali.