Navigācijas ceļš

  •  
  •  
Sākums

Dotācijas

Eiropas Komisija veic tiešas finanšu iemaksas dotāciju veidā projektiem vai organizācijām, kas palīdz īstenot ES programmas vai politiku.

Kā pieteikties dotācijām: uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Uzaicinājumus pieteikties dotācijām izsludina kā uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar daudzām finansēšanas programmām Izvēlieties saites tulkojumu , kas izveidotas, lai atbalstītu konkrētus ES politikas virzienus un darbības veidus.

Lai pieteiktos dotācijām, atsaucieties uz uzaicinājumiem, kas publicēti šeit: Tieslietu ĢD uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Izvēlieties saites tulkojumu .

Šajā sadaļā var atrast:

  • sarakstu ar atvērtiem un slēgtiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus;
  • pilnīgu informāciju un dokumentāciju par to, kā atsaukties uz uzaicinājumiem;
  • uzaicinājumu rezultātus, tiklīdz tie ir pieejami.

Kā ziņot par dotācijām:

Par dotācijas izlietojumu jāziņo strukturēti un standartizēti. Ziņošanas rīki un noteikumi ir atrodami attiecīgajā uzaicinājuma sadaļā; jāmeklē uzaicinājums, kas saistīts ar konkrēto programmu un gadu, kad dotācija piešķirta (sk. slēgtos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus Izvēlieties saites tulkojumu )

Visiem atbalsta saņēmējiem kopēji noteikumi par ES (Tieslietu ģenerāldirektorāta) finansējuma redzamībupdf(653 kB) Izvēlieties saites tulkojumu 

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus pa politikas tēmām

Pārskatiet pašreiz spēkā esošos (ja tādi ir) un slēgtos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus konkrētās politikas jomās.

Finansēšanas programmas tieslietu jomā

Papildu informācija par atsevišķām ES finansēšanas programmām, kas attiecas uz tieslietām Izvēlieties saites tulkojumu .

Šajā informācijā iekļauti programmu mērķi un uzdevumi, kā arī gada pārskati.