Cosán nascleanúna

  •  
  •  
Baile

Deontais

Déanann an Coimisiún ranníocaíochtaí airgeadais díreacha mar dheontais i leith tograí nó eagraíochtaí a chabhraíonn chun cláir nó beartais de chuid an AE a chur i ngníomh.

Conas iarratas ar dheontais a dhéanamh: glaonna tograí

Cuirtear amach cuirí chun cur isteach ar dheontais mar "ghlaonna tograí" faoi roinnt cláir maoinithe Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  éagsúla a cuireadh ar bun chun tacú le beartais agus gníomhaíochtaí sonracha de chuid an AE.

Chun cur isteach ar dheontais, freagair do ghlaonna ar an liosta seo: Glaonna ar thograí ón Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Sa mhír seo tugtar:

  • Fardal glaonna oscailte ar thograí agus glaonna éagtha ar thograí;
  • Eolas agus doiciméadú iomlán maidir le freagra a thabhairt ar ghlaonna;
  • Torthaí glaonna a luaithe agus a bhíonn siad ar fáil.

Conas tuairisciú faoi dheontais:   

Ní mór tuairisciú faoi úsáid an deontais ar bhealach struchtúrtha, caighdeánach.  Uirlisí agus rialacha don tuairisciú faoi mhír ar leith den ghlao ar thogra a bhaineann leis an gclár/mbliain faoinar deonaíodh do dheontas, tá fáil orthu ag: Glaonna dúnta ar thograí Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Rialacha a bhaineann le sofheictheacht mhaoiniú AS an Cheartais atá i bpáirt ag gach tairbhípdf(653 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Glaonn tograí de réir ábhar beartais

Aimsigh glaoch ar thogra - ar oscailt faoi láthair (más ann dó) agus iad atá dúnta faoi seo - i réimsí beartais sonracha:

Cláir maoinithe i réimse an Cheartais

Tuilleadh eolais ar chláir maoinithe Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ar leith de chuid an AE a bhaineann le ceartas Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. .

Cuimsíonn an t-eolas a thugtar cuspóirí agus spriocanna na gclár chomh maith le tuarascálacha bliantúla.