Navigatsioonitee

Avaleht

Toetused

Komisjon rahastab toetuste vormis otseselt projekte või organisatsioone, mis aitavad ELi programme või poliitikat rakendada.

Kuidas taotleda toetust: konkursikutsed

Üleskutsed toetuste taotlemiseks avaldatakse "konkursikutsete" kujul mitmesuguste rahastamisprogrammide Valige lingiga seotud tõlked  raames, mis on loodud konkreetse ELi poliitika ja tegevuse toetamiseks.

Toetuse taotlemiseks vastake konkursikutsetele, mille loetelu leiate siit: Õigusküsimuste peadirektoraadi konkursikutsed Valige lingiga seotud tõlked .

Selles rubriigis avaldatakse:

  • avatud ja aegunud konkursikutsete loetelu;
  • täielik dokumentatsioon ja teave, kuidas kutsele vastata;
  • konkursside tulemused kohe pärast selgumist.

Toetusega seotud aruandlus:

Toetuse kasutamisega seotud aruandlus peab toimuma struktureeritult ja vastavalt asjaomastele standarditele. Aruandlusvahendid ja -eeskirjad leiate selle programmi/aasta konkursikutsest, mille raames teile toetust anti (vt Suletud konkursikutsed Valige lingiga seotud tõlked )

Õigusküsimuste peadirektoraadi poolse rahastamise nähtavust käsitlevad eeskirjad kõigile toetusesaajatelepdf(653 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Konkursikutsed poliitikateemade kaupa

Vaadake konkursikutseid (hetkel osalemiseks avatud (kui leidub) ja praeguseks lõpetatud) konkreetsetes poliitikavaldkondades:

Rahastamisprogrammid õiguse valdkonnas

Lisateave õigusvaldkonnaga seotud ELi rahastamisprogrammide Valige lingiga seotud tõlked  kohta.

Esitatud teave hõlmab programmide otstarvet ja eesmärke ning aastaaruandeid.