Навигационна пътека

  •  
  •  
Начало

Безвъзмездна помощ

Комисията предоставя пряка финансова помощ под формата на безвъзмездни средства за проекти или организации в подкрепа на изпълнението на програмите и политиките на ЕС.

Как да кандидатствате за безвъзмездна помощ: покани за представяне на предложения

Обявленията за кандидатстване за безвъзмездна помощ се публикуват под формите на "покани за представяне на предложения" по линия на редица програми за финансиране Избор на превод за предходната връзка , създадени с цел подкрепа на изпълнението на специфични политики и дейности на ЕС.

За да кандидатствате за безвъзмездна помощ е необходимо да отговорите на поканите, публикувани на следния адрес: ГД "Правосъдие": покани за представяне на предложения Избор на превод за предходната връзка .

В този раздел можете да откриете:

  • Списък на текущите покани за представяне на предложения и на минали търгове;
  • Пълна информация и документация за представяне на предложение;
  • Резултатите от търговете към момента, в който те бъдат обявени.

Как да докладвате за безвъзмездна помощ:

Докладването за използването на безвъзмездна помощ трябва да се извършва по структуриран и стандартизиран начин. Инструментите и правилата за докладване са включени в специален раздел на поканата за представяне на предложения за дадената програма/година, по която вашата безвъзмездна помощ е била предоставена, и са достъпни в: Приключили процедури за представяне на предложения Избор на превод за предходната връзка 

Общи за всички получатели правила относно видимостта на финансирането на ГД „Правосъдие“pdf(653 kB) Избор на превод за предходната връзка 

Покани за представяне на предложения по тематични политики

Разгледайте текущите (ако такива са обявени) или минали търгове в конкретни области на политики:

Програми за финансиране в областта на правосъдието

Допълнителна информация за различни програми за финансиране на ЕС, имащи отношение към област Правосъдие Избор на превод за предходната връзка .

Предоставената информация включва общите и специфичните цели на програмите и наличните годишни доклади.