Navigacijska pot

Enakost med spoloma

Venček zadovoljnih poslovnežev © Yuri Arcurs, Fotolia

Enakost med moškimi in ženskami je eno temeljnih načel Evropske unije. Začetke ima v letu 1957, ko je načelo enakega plačila za enako delo postalo del Rimske pogodbe.

Dosežki Evropske unije pri spodbujanju enakosti med ženskami in moškimi so pomagali izboljšati življenja številnim evropskim državljanom.

Čeprav neenakosti še vedno obstajajo, je EU v zadnjih desetletjih naredila pomemben korak naprej, in sicer predvsem zaradi:

  • zakonodaje za enako obravnavanje moških in žensk;
  • vključevanja načela enakosti med spoloma (vključevanje vidika enakosti med spoloma v vse ostale politike);
  • specifičnih ukrepov za podporo ženskam.

Nekateri spodbudni trendi kažejo porast števila žensk na trgu dela in napredek pri zagotavljanju boljše izobrazbe in usposabljanja za ženske.

Vendar pa razlike med spoloma na trgu dela še vedno obstajajo, ženske še vedno prevladujejo v slabše plačanih sektorjih in jih je premalo na vodstvenih položajih.

Strategija za enakopravnost med moškimi in ženskamiEnglish predstavlja delovni program Evropske komisije glede enakosti med spoloma za obdobje 2010-2015. To je obsežen okvir, ki Komisijo zavezuje k spodbujanju enakosti med spoloma v vseh politikah za naslednje tematske prednostne naloge:

Strategija poudarja prispevek enakopravnosti med spoloma h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju ter podpira uvajanje enakosti med spoloma v strategiji Evropa 2020. Gradi na prednostnih nalogah Listine žensk in na izkušnjah v zvezi z Načrtom za enakost med ženskami in moškimi.

Vsako leto poročajo o napredku in ga predstavljajo v Poročilu o enakosti med spoloma.

Pravosodne teme na Twitterju