Cale de navigare

Egalitatea de gen

Oameni de afaceri care stau împreună zâmbind © Yuri Arcurs, Fotolia

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Istoria acesteia începe încă din 1957, când principiul plăţii egale a fost încorporat în Tratatul de la Roma.

Realizările înregistrate de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte susţinerea egalităţii dintre femei şi bărbaţi au contribuit la schimbarea în bine a vieţilor multor cetăţeni ai UE.

Deşi există în continuare inegalităţi, UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii. Principalii factori care au contribuit la aceste progrese sunt:

  • legislaţia privind tratamentul egal;
  • abordarea integratoare a egalităţii de gen (integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici);
  • măsuri specifice pentru promovarea femeilor.

Dintre tendinţele încurajatoare, putem aminti creşterea numărului femeilor pe piaţa muncii şi progresele înregistrate de către acestea pentru asigurarea unei calităţi sporite a educaţiei şi a formării.

Se menţin însă în continuare diferenţe de gen, iar pe piaţa muncii, femeile se află în continuare în număr mai mare în sectoarele mai slab plătite şi în număr mai mic în posturile decizionale.

Strategia pentru egalitatea între femei şi bărbaţiEnglish reprezintă programul de lucru al Comisiei Europene cu privire la egalitatea de gen pentru perioada 2010-2015. Strategia constituie un cadru cuprinzător prin care Comisia se angajează să promoveze egalitatea de gen în cadrul tuturor politicilor sale, pentru următoarele priorităţi tematice:

Strategia evidenţiază contribuţia egalităţii de gen la creşterea economică şi la dezvoltarea durabilă şi sprijină implementarea dimensiunii egalităţii de gen în Strategia Europa 2020. La baza strategiei se află priorităţile din Carta femeilor şi pe experienţa Traseului pentru egalitatea între femei şi bărbaţi.

Progresele se raportează anual şi se prezintă într-un Raport privind egalitatea dintre femei şi bărbaţi.

Aspecte legate de justiție pe Twitter