Ścieżka nawigacji

Równość płci

Stojący razem uśmiechnięci ludzie biznesu © Yuri Arcurs, fotolia

Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Już w 1957 r. w traktacie rzymskim zapisano zasadę równej płacy za równą pracę.

Osiągnięcia Unii Europejskiej w krzewieniu równości między kobietami i mężczyznami pozwoliły zmienić na lepsze życie wielu obywateli Europy.

Choć nadal występują nierówności, UE osiągnęła w ostatnich dziesięcioleciach znaczący postęp. Stało się tak przede wszystkim dzięki:

  • prawodawstwu dotyczącemu równego traktowania;
  • uwzględnianiu aspektu płci (włączeniu perspektywy płci do wszystkich innych obszarów polityki);
  • konkretnym środkom na rzecz promocji kobiet.

Wśród zachęcających tendencji należy wskazać rosnącą liczbę kobiet na rynku pracy oraz postępy czynione przez nie w zdobywaniu lepszego wykształcenia i kwalifikacji.

Zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy wszakże nie zniknęło, a kobiety są nadreprezentowane w niżej płatnych sektorach, niewystarczająco zaś obecne na stanowiskach decyzyjnych.

Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyznEnglish to program prac Komisji Europejskiej w dziedzinie równości płci na lata 2010-2015. Stanowi ona kompleksowe zobowiązanie Komisji do działania na rzecz równości płci we wszystkich obszarach polityki w odniesieniu do następujących tematów priorytetowych:

W strategii podkreślono wkład równości płci we wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój ; ma się ona przyczynić do wdrożenia wymiaru równości płci w strategii "Europa 2020". Jest ona oparta na priorytetach określonych w Karcie Praw Kobiet oraz doświadczeniach zgromadzonych w związku z Planem działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn.

Postępy są raportowane co roku i przedstawiane w Sprawozdaniu w sprawie równości kobiet i mężczyzn.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze