Mogħdija tan-navigazzjoni

Ugwaljanza bejn is-sessi

Nies fin-negozju jitbissmu bilwieqfa flimkien © Yuri Arcurs, Fotolia

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija waħda mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Din tmur lura għall-1957 meta l-prinċipju ta' paga ndaqs għal xogħol ugwali sar parti mit-Trattat ta' Ruma.

Il-kisbiet tal-Unjoni Ewropea fit-tħaddin tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għenu fit-tibdil tal-ħajja ta' bosta ċittadini Ewropej għall-aħjar.

Għalkemm għadhom jeżistu xi nuqqas ta' ugwaljanzi, l-UE għamlet progress sinifikanti matul dawn l-aħħar deċenni. B'mod ewlieni dan kien dovut l-aktar għal:

  • leġiżlazzjoni ta' trattament ugwali;
  • integrazzjoni tas-sessi (integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-politiki l-oħrajn kollha);
  • miżuri speċifiċi għall-avvanz tal-mara.

Xi tendenzi inkoraġġanti jinkludu ż-żieda fin-numru ta' nisa fis-suq tax-xogħol u l-progress tagħhom lejn li jkunu żgurati edukazzjoni u taħriġ aħjar.

Madankollu, id-diskrepanzi bejn in-nisa u l-irġiel għadhom preżenti u fis-suq tax-xogħol, in-nisa għadhom irrappreżentati żżejjed fis-setturi bi dħul baxx u mhumiex irrappreżentati biżżejjed fil-karigi tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

L-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġielEnglish tirrappreżenta l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi għall-perjodu 2010-2015. Huwa qafas komprensiv li jimpenja lill-Kummissjoni sabiex tippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki tagħha kollha għall-prijoritajiet tematiċi li ġejjin:

L-istrateġija tenfasizza l-kontribut tal-ugwaljanza bejn is-sessi għat-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp sostenibbli , u tappoġġa l-implimentazzjoni tad-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl- Istrateġija Ewropa 2020. Din tibni fuq il-prijoritajiet tal-Karta tan-NisaEnglish u fuq l-esperjenza tal-Pjan direzzjonali għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Il-progress huwa rrapportat kull sena u jiġi ppreżentat f'Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Temi tal-ġustizzja fuq Twitter