Naršymo kelias

Lyčių lygybė

Besišypsantys verslininkai © Yuri Arcurs, "Fotolia"

Vyrų ir moterų lygybė - tai viena iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių. Jos pradžia galima laikyti 1957 m., kai į Romos sutartį buvo įtrauktas už vienodą darbą mokamo vienodo atlyginimo principas.

Europos Sąjungos laimėjimai skatinant moterų ir vyrų lygybę padėjo pagerinti ne vieno Europos piliečio gyvenimo.

Ir nors nelygybė tebeegzistuoja, per kelis pastaruosius dešimtmečius ES padarė reikšmingą pažangą. Tai pavyko dėl šių priežasčių:

  • priimti vienodą požiūrį užtikrinantys teisės aktai;
  • užtikrintas lyčių aspekto integravimas (lyčių aspekto įtraukimas į visas kitas politines programas);
  • įtrauktos specialiosios moterų padėties gerinimo priemonės.

Pastebimos vilties teikiančios tendencijos, kaip antai gausesnis moterų skaičius darbo rinkoje ir jų daroma pažanga įgyjant geresnį išsilavinimą ir mokymą.

Deja, skirtumai tarp lyčių tebeegzistuoja, ir darbo rinkoje vis dar daugiau moterų negu vyrų dirba prastai apmokamuose sektoriuose, o vadovaujančius postus jų užima mažiau.

Moterų ir vyrų lygybės strategijaEnglish - tai 2010-2015 m. Europos Komisijos darbo programa lyčių lygybės srityje. Tai išsami programa, išreiškianti Komisijos įsipareigojimą įtraukti lyčių lygybės aspektą į visas toliau nurodytų teminių prioritetinių sričių politines programas:

Šioje strategijoje aiškinama, kaip lyčių lygybė prisideda prie ekonominio augimo ir tvarios plėtros, be to, ji remia lyčių lygybės aspekto įtraukimą į strategiją "Europa 2020". Ji pagrįsta Moterų chartijosEnglish prioritetais ir Moterų ir vyrų lygybės gairių taikymo patirtimi.

Padarytos pažangos ataskaita rengiama kiekvienais metais ir įtraukiama į Moterų ir vyrų lygybės ataskaitą.

Teisingumo klausimai Twitter