Navigacijski put

Ravnopravnost spolova

Grupa nasmijanih poslovnih ljudi © Yuri Arcurs, Fotolia

Ravnopravnost žena i muškaraca jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije. Njen povijesni razvoj započet je 1957.g. kada je načelo isplate jednake plaće za obavljanje istih poslova uvedeno Rimskim sporazumom. 

Svojim je dostignućima u području uspostave ravnopravnosti između žena i muškaraca EU pridonijela boljem životu mnogih europskih građana.

Iako nejednakosti još uvijek postoje, EU je tijekom proteklih desetljeća uspjela postići značajan napredak. Napredak je postignut uglavnom zahvaljujući:

  • zakonodavstvu o ravnopravnom postupanju;
  • rodno osviještenoj politici (uvođenju rodne odrednice u politički sustav na svim njegovim razinama);
  • specifičnim mjere za napredak žena.

Prema nekim ohrabrujućim trendovima predviđa se i porast broja žena na tržištu rada te njihov napredak zbog postizanja bolje razine izobrazbe i obuke.

Međutim, rodni sraz je nepremostiv i na tržištu rada gdje je većina žena još uvijek zaposlena u lošije plaćenim sektorima uz jako mali broj žena koje zauzimaju rukovodeće položaje.

  Strategija ravnopravnosti između žena i muškaracaEnglish predstavlja program djelovanja Europske komisije u području rodne jednakosti za razdoblje od 2010. do 2015. Navedeni program predstavlja sveobuhvatan okvir kojim se Komisija obvezuje na promicanje rodne jednakosti u svim svojim politikama koje se odnose na sljedeće:

Strategija ističe važnost doprinosa ravnopravnosti spolova u pogledu ekonomskog rasta i održivog razvitka, i podržava provedbu postavke ravnopravnosti spolova u okviru Strategije Europa 2020. Utemeljena na prioritetima navedenim u Ženskoj povelji Englishi iskustvima iz Smjernica za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca.

Izvješće o napretku koje se podnosi svake godine objavljuje se kao Izvješće o uspostavljanju ravnopravnosti između žena i muškaraca.

Pravosudne teme na Twitteru