Navigointipolku

Sukupuolten tasa-arvo

Hymyileviä liikemiehiä ja -naisia seisomassa ringissä © Yuri Arcurs, Fotolia

Naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. "Sama palkka samanarvoisesta työstä" sisällytettiin perusperiaatteena jo Rooman sopimukseen vuonna 1957.

Euroopan unionin saavutukset naisten ja miesten tasa-arvon edistämisessä ovat auttaneet parantamaan monen eurooppalaisen elämää.

Vaikka epätasa-arvoisuutta esiintyy edelleen, EU on saanut aikaan merkittävää edistystä viime vuosikymmenten aikana. Tästä saamme kiittää erityisesti:

  • yhdenvertaista kohtelua koskevaa lainsäädäntöä,
  • sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista (sukupuolinäkökulman liittäminen kaikkeen muuhun politiikkaan),
  • naisten tukemista koskevia erityistoimenpiteitä.

Myönteiseen viimeaikaiseen kehitykseen kuuluvat naisten määrän kasvu työmarkkinoilla ja edistyminen paremman koulutuksen varmistamisessa naisille.

Sukupuolten välillä on kuitenkin edelleen eroja työmarkkinoilla. Naisia on edelleen suhteettoman paljon matalapalkkaisilla aloilla ja suhteettoman vähän päätöksentekotehtävissä.

Naisten ja miesten tasa-arvostrategiaEnglish on sukupuolten tasa-arvoa koskeva Euroopan komission työohjelma vuosiksi 2010-2015. Se on kattava toimintasuunnitelma, jossa komissio sitoutuu edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikessa politiikassaan. Tasa-arvostrategian keskeisimmät aiheet ovat:

Strategiassa korostetaan sukupuolten tasa-arvon myötävaikutusta talouskasvuun ja kestävään kehitykseen ja tuetaan tasa-arvonäkökohtien huomioimista Eurooppa 2020 -strategiassa. Se perustuu naisten peruskirjan (Women's Charter) päätavoitteisiin sekä Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmaan.

Edistyksestä tiedotetaan vuosittain julkaistavassa kertomuksessa naisten ja miesten tasa-arvosta.

Oikeusasioita Twitterissä