Sti

Ligestilling mellem kønnene

Gruppe af smilende forretningsfolk © Yuri Arcurs, Fotolia

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en af EU's grundlæggende værdier, der stammer helt tilbage fra 1957, hvor princippet om lige løn for lige arbejde blev indsat i Romtraktaten.

Den Europæiske Unions resultater med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd har bidraget til at ændre mange EU-borgeres tilværelse til det bedre.

Der er stadig uligheder, men EU har gjort store fremskridt gennem de seneste årtier. Det skyldes ikke mindst:

  • lovgivning om ligebehandling
  • kønsmainstreaming (integrering af kønsaspektet i alle politikområder)
  • konkrete initiativer for at forbedre kvinders vilkår.

Blandt de positive tendenser kan nævnes, at flere kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet, og at det er lykkedes dem at blive bedre uddannet.

Der er dog stadig kønsbestemte forskelle, og på arbejdsmarkedet er kvinderne stadig overrepræsenteret i lavtlønssektorerne og underrepræsenteret i de stillinger, hvor beslutningerne træffes.

Strategien for ligestilling mellem kvinder og mændEnglish udgør Europa-Kommissionens arbejdsprogram for ligestilling mellem kønnene for perioden 2010-2015. Der er tale om en overordnet ramme, som forpligter Kommissionen til at fremme ligestilling mellem kønnene i forbindelse med alle sine politikker på følgende prioriterede områder:

Strategien sætter fokus på ligestillingens bidrag til økonomisk vækst og bæredygtig udvikling og understøtter ligestillingsaspektets indarbejdelse i Europa 2020-strategien. Den bygger på indsatsområderne i kvindechartret og erfaringerne med køreplanen for ligestilling mellem mænd og kvinder.

Der rapporteres om fremskridt i udviklingen hvert år, som fremlægges i en beretning om ligestilling mellem mænd og kvinder.

Retlige anliggender på Twitter