Cesta

Úvod

Rovnost žen a mužů RSS

Usmívající se obchodníci stojící pospolu © Yuri Arcurs, Fotolia

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot Evropské unie. Sahá až do roku 1957, kdy se zásada rovné odměny stala součástí Římské smlouvy.

Úspěchy Evropské unie při prosazování rovnosti žen a mužů pomohly změnit životy mnoha evropských občanů k lepšímu.

I když stále ještě existují nerovnosti, EU udělala v uplynulých desetiletích významný pokrok. Podařilo se to zejména díky:

  • právním předpisům o rovném zacházení;
  • zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech oblastech;
  • zvláštním opatřením pro prosazování žen.

Je povzbudivé, že roste počet žen na trhu práce a lépe se jim daří zajistit si lepší vzdělávání a odbornou přípravu.

Nicméně stále zůstávají genderové rozdíly a ženy jsou na trhu práce stále více zastoupeny v hůře placených odvětvích a nedostatečně zastoupeny na pozicích s rozhodovacími pravomocemi.

Strategie pro rovnost žen a mužů English je pracovním programem Evropské komise v oblasti rovnosti žen a mužů pro období 2010-2015. Jedná se o komplexní rámec Komise pro prosazování rovnosti žen a mužů do všech jejích politik pro následující tématické priority:

Strategie zdůrazňuje příspěvek rovnosti žen a mužů k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji a podporuje provádění rozměru rovnosti žen a mužů ve strategii Evropa 2020 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu . Staví na prioritách Charty žen a na zkušenostech z Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů български (bg)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Každý rok se vyhodnocuje pokrok a předkládá se ve Zprávě o rovnosti mužů a žen Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .