Навигационна пътека

Начало

Равенство между половете RSS

Усмихнати, делови хора в група © Юри Аркурс, Fotolia

Равенството между жените и мъжете е една от основните ценности на Европейския съюз. Тя води началото си от 1957 г., когато принципът на равно заплащане за равен труд се превръща в елемент на Договора от Рим.

Постиженията на Европейския съюз в насърчаването на равенството между жените и мъжете допринесе се подобряването на живота на много европейски граждани.

Въпреки че неравенството все още не е изцяло изкоренено, през последните десетилетия ЕС бележи значим напредък, който се дължи основно на:

  • законодателството в областта на равното третиране;
  • политиката на джендър мейнстрийминг (интеграцията на перспективата, свързана с половата принадлежност във всички останали политики);
  • специфични мерки в подкрепа на жените.

Окуражаващите тенденции включват по-големия брой жени на пазара на труда и напредъка по отношение на възможностите им за по-добро образование и обучение.

Въпреки това, пропастта между половете продължава да бъде факт, а на пазара на труда жените продължават да съставляват огромен дял от работната сила в нископлатени сектори и да бъдат слабо представени на позиции, свързани с вземането на решения.

Стратегията за равенство между жените и мъжете English представлява работната програма на Европейската комисия в областта на равенството между половете за периода 2010-2015 г. Тя играе ролята на комплексна рамка, съгласно която Комисията поема ангажимент за насърчаване на равенството между половете във всички политики с цел постигане на следните тематични приоритети:

Стратегията подчертава приноса на равенството между половете за икономическия растеж и устойчивото развитие, подпомага реализирането на измерението, свързано с равенството между половете на Стратегия Европа 2020 Избор на превод за предходната връзка . Тя надгражда приоритетите, заложени в Хартата на жените и опита от изпълнението на Пътната карта за равенство между жените и мъжете czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

По напредъка се докладва ежегодно в рамките на Доклад относно равенството между жените и мъжете Избор на превод за предходната връзка .