Sökväg

Lönegapet mellan könen

Löneskillnaderna mellan könen är ett uttryck för den diskriminering och ojämlikhet som råder på arbetsmarknaden och som i praktiken främst drabbar kvinnor. Det rör sig om komplexa orsaksamband. På de här sidorna försöker vi förklara varför lönegapet finns och vad EU gör för att komma till rätta med det.

Broschyr om hur vi kan minska löneklyftan (2014)

I samband med Europadagen för lika lön 2014 kom en ny utgåva av broschyren ”Hur vi får bukt med löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EUpdf(636 kB) Visa översättning av föregående länk ” med uppdaterad statistik, kommissionsåtgärder och exempel på god praxis i EU-länderna. 

Pojke eller flicka – samma möjligheter?

Pojke eller flicka – samma möjligheter? De här båda barnen föds med samma förutsättningar, men deras utbildnings- och karriärutsikter ser olika ut. Om inget hänt innan de blir vuxna kommer pojken att tjäna i genomsnitt 16 procent mer än flickan.

Bedöms vår arbetsinsats olika?

Bedöms vår arbetsinsats olika? Kvinnor har samma eller till och med högre kompetens än män, men ofta värderas deras kunskaper inte på samma sätt som männens och deras karriär går långsammare. Resultatet är ett lönegap på 16 procent i EU.

Vad händer med karriären om jag får barn?

Vad händer med karriären om jag får barn? Ansvaret för familjen delas inte lika. Kvinnorna tar oftare paus i karriären och det är vanligare att de arbetar deltid. Därför är kvinnors timlön i genomsnitt 16 procent lägre än männens. Årslönen är till och med 31 procent lägre, eftersom andelen deltidsarbetande kvinnor är högre.

Samma jobb, samma pension?

Samma jobb, samma pension? Den sammanlagda effekten av kvinnornas lägre timlön och kortare arbetstid under de yrkesverksamma åren ger dem lägre pension än männen. Därför finns det fler kvinnor som är fattiga på äldre dar.

Här hittar du alla dokument som tar upp lönegapet mellan könen

Rättsliga frågor på Twitter