Navigacijska pot

Razlika v plači žensk in moških

Razlike v višini plače žensk in moških odražajo trajno diskriminacijo in neenakosti na trgu dela, v praksi predvsem na škodo žensk. Vzroki za razliko v plači so kompleksni in medsebojno prepleteni. Na teh straneh pojasnjujemo vzroke za razlike v plači in kako si jih EU prizadeva odpraviti.

Knjižica Odpravljanje razlik v plači žensk in moških v Evropski uniji (2014) 

Ob letošnjem evropskem dnevu enakega plačila za enako delo je Generalni direktorat za pravosodje izdal knjižico "Odpravljanje razlik v plači žensk in moških v Evropski unijipdf(636 kB) Seznam prevodov predhodne povezave ", ki vsebuje najnovejše statistične podatke, ukrepe Evropske komisije in primere nacionalnih dobrih praks.  

Enake možnosti za dečke in deklice?

Enake možnosti za dečke in deklice? Otroci se rodijo z enakimi možnostmi, toda za odraščajoče dečke in deklice veljajo različna pričakovanja glede šolanja in poklica. Če odrastejo ob nespremenjenih razmerah, bodo fantje v povprečju zaslužili 16 % več kot dekleta.

Enaka plača za enako delo?

Enaka plača za enako delo? Ženske so enako dobro ali bolje izobražene kot moški, vendar se njihovo znanje pogosto slabše ceni in poklicno napredujejo počasneje. Posledično v Evropski uniji ženske v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški.

Enake možnosti tudi po rojstvu otroka?

Enake možnosti tudi po rojstvu otroka? Družinske obveznosti med spoloma niso enako porazdeljene. Ženske zato pogosteje prekinejo delovno razmerje in se večkrat odločijo za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Posledično ženske v povprečju zaslužijo na uro 16 % manj kot moški, in celo 31 % manj na leto, glede na večji delež žensk med zaposlenimi s krajšim delovnim časom.

Enako delo, enaka pokojnina?

Enako delo, enaka pokojnina? Ker ženske zaslužijo na uro manj kot moški in ker v svoji delovni dobi opravijo manjše število delovnih ur, imajo tudi nižje pokojnine. Posledično so v starosti ženske bolj izpostavljene revščini kot moški.

Dokumenti v zvezi z razliko v plači moškega in ženske

Pravosodne teme na Twitterju