Navigačný riadok

Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi

Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi odrážajú pretrvávajúcu diskrimináciu a nerovnosti na pracovnom trhu, ktoré majú v reálnom živote vplyv najmä na ženy. Príčiny týchto rozdielov sú zložité a vzájomne prepojené. Na týchto stránkach sa dozviete príčiny ich existencie, a aké kroky podniká EÚ na ich odstránenie.

2014 – Brožúra „Odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien v Európskej únii“

Pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti v odmeňovaní 2014 vydalo GR pre spravodlivosť brožúru „Odstránenie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien v Európskej úniipdf(636 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu “ vrátane aktualizovaných štatistík, opatrení Komisie a príkladov vnútroštátnych osvedčených postupov. 

Chlapec či dievča – rovnaké príležitosti?

Chlapec či dievča – rovnaké príležitosti?Chlapci a dievčatá prichádzajú na svet s rovnakými príležitosťami. Očakávania, ktoré súvisia s ich vzdelaním a kariérou, sú však rozdielne. Ak sa nič nezmení kým vyrastú, chlapec bude zarábať priemerne o 16 % viac ako dievča.

Hodnotí sa naša práca rovnako?

Hodnotí sa naša práca rovnako?Schopnosti žien sa pri rovnakej alebo lepšej kvalifikácii hodnotia často nižšou cenou ako schopnosti mužov. Pomalšie napreduje aj ich profesijný rozvoj. Rozdiel v odmeňovaní predstavuje v Európskej únii priemerne 16 %.

Môže narodenie dieťaťa poškodiť moju kariéru?

Môže narodenie dieťaťa poškodiť moju kariéru?Rodinné povinnosti sa nedelia rovnako. U žien sú prestávky v kariére bežnejšie a často nepokračujú v práci na plný úväzok. Ich hodinové platy sú teda priemerne o 16 % nižšie ako hodinové platy mužov. A dokonca až o 31 % nižšie v prípade ročných platov, vzhľadom na vyšší podiel žien pracujúcich na čiastočný úväzok.

Rovnaká práca, rovnaký dôchodok?

Rovnaká práca, rovnaký dôchodok?Kombinovaný efekt nižšej hodinovej mzdy žien a skutočnosť, že ženy odpracujú za život menej hodín ako muži, má za následok nižší dôchodok. Riziko chudoby v staršom veku je u žien v porovnaní s mužmi vyššie.

Na tejto stránke nájdete všetky dokumenty súvisiace s rozdielmi v odmeňovaní medzi ženami a mužmi

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri